Polityka prywatności

Informacje ogólne

Właścicielem strony internetowej www.monikakaczmarek.pl oraz administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Monika Kaczmarek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PHU Adamon Monika Kaczmarek w Legnicy (59-220), ul. Marynarska 60/17.

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób przetwarzam informacje gromadzone na stronie monikakaczmarek.pl, a także wyjaśnia powody, dla których gromadzę określone dane o Użytkowniku, jak również dostarcza informacji na temat plików cookie (ciasteczka). Dlatego przed rozpoczęciem korzystania ze strony monikakaczmarek.pl proszę zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności.

W sprawie Pani/Pana danych osobowych, szczegółowych informacji na temat Polityki Prywatności lub w jakiejkolwiek sprawie związanej z Pani/Pana prawami i danymi osobowymi może się Pani/Pan zwrócić do Moniki Kaczmarek za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@monikakaczmarek.pl, numeru telefonu: +48 882 123 319 lub pisemnie na adres: PHU Adamon Monika Kaczmarek, ul. Marynarska 60/17, 59-220 Legnica.

Zgodność przetwarzania danych z prawem

Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE z 2016r. L 119) , dalej „RODO” i zgodnie z jej treścią.

Przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie, lub gdy dane te są przetwarzane bez jej zgody, jednak w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji tłumaczenia, szkoleń, warsztatów, konsultacji, pośrednictwa handlowego, negocjacji, mediacji, a także w celu udzielenia odpowiedzi na zadanie pytania.

Gromadzone przeze mnie dane osobowe i cel ich przetwarzania

Dane osobowe, które Pani/Pan przekaże, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, lub dane przekazane w treści wiadomości w formularzu kontaktowym są zbierane wyłączenie w celu realizacji kontaktu, w związku z prowadzoną przez Monikę Kaczmarek działalnością gospodarczą w zakresie tłumaczeń, szkoleń, kursów, warsztatów, konsultacji, prowadzenia negocjacji pośrednictwa handlowego, mediacji, a także w celu odpowiedzi na pytania.

Jakie ma Pani/Pan prawa w związku z przekazanymi danymi osobowymi

Każda osoba fizyczna, której dane przetwarzam, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania kopii danych, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Każda osoba fizyczna  ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej  danych w celu i na podstawie wskazanej powyżej. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator zaprzestanie  przetwarzać dane oraz poinformuje o tym inne podmioty, którym dane udostępniła w ramach niezbędności realizacji wskazanego celu, chyba  że będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Jak długo przetwarzam dane

Dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą, będą przetwarzane do czasu, aż osoba ta wycofa zgodę lub do czasu jej zdezaktualizowania. Dane przetwarzane w związku z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie, czy podjęciem innych działań na żądanie osoby, której one dotyczą oraz w związku z realizacją umowy będą przetwarzane przez okres konieczny do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na pytanie, zakończenia działań podjętych na żądanie osoby, której danych dotyczą lub do czasu zakończenia realizacji umowy.

Udostępnianie danych osobowych

Wszelkie informacje, które gromadzę, wykorzystuję lub otrzymuję, zostaną ujawnione, jeśli jest to wymagane lub zgodne z prawem, np. w celu wywiązania się z wezwania do sądu lub podobnego postępowania prawnego oraz wówczas, gdy w dobrej wierze uznam, że ujawnienie jest koniecznie w celu ochrony moich praw, Pani/Pana bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, wykrycia oszustwa lub w odpowiedzi na wezwanie organów rządowych.

Linki do innych stron

Na tej stronie internetowej mogą znajdować się linki do innych witryn, które nie stanowią mojej własności ani nie są przeze mnie nadzorowane. Informuję, że nie ponoszę odpowiedzialności za inne strony internetowe ani za ich praktyki związane z ochroną prywatności. Z tego powodu zachęcam do świadomego opuszczenia naszej strony i zapoznania się z polityką prywatności każdej strony internetowej, która może gromadzić dane osobowe.

Ciasteczka

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym) służące do zapisywania przez przeglądarkę Użytkownika określonych ustawień i danych w celu korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, zapewniając komfort podczas jej użytkowania.

Przechowywanie plików „cookies” umożliwia zatem odpowiednie przygotowanie strony internetowej i oferty pod kątem preferencji Użytkownika – serwer rozpoznaje go i pamięta m.in. preferencje takie jak: odwiedziny, kliknięcia, poprzednie działania.

„Cookies” zawierają w szczególności nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki „cookies” używane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, b) tworzenia anonimowych statystyk, które poprzez pomoc w ustaleniu w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych umożliwiają ulepszanie ich struktur i zawartości, c) dostarczania Użytkownikom witryny treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki „cookies” nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana jego tożsamość.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome

w przeglądarce Firefox

w przeglądarce Opera

w przeglądarce Safari

w przeglądarce Microsoft Edge

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym powinny znajdować się w instrukcji obsługi danego urządzenia mobilnego.

Konsultacja online

Oferuję profesjonalne konsultacje online, dostępne dla każdego, kto poszukuje wszechstronnego wsparcia.

Bez względu na lokalizację, teraz możesz skorzystać z moich usług, dzięki którym dostaniesz konkretną pomoc w wygodny dla siebie sposób.

Aby umówić się na sesję konsultacyjną, wystarczy zabukować dogodny termin poprzez naszą platformę rezerwacji. Czekam na szansę, by Ci pomóc i podzielić się moją wiedzą, niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.

Odkryj Świat Języka Niemieckiego, Tłumaczeń i Mediacji na Moim Blogu!

Dzięki tym treściom możesz poszerzyć swoją wiedzę i zyskać cenne wskazówki, które pomogą Ci osiągnąć sukces w tych obszarach.